top of page

Hizmetlerimiz

Sizi verimliliğe bir adım daha yaklaştıralım.

Fabrikaların Endüstriyel Doğalgaza Dönüşümleri

 1. Enerji ihtiyacının analizi: Fabrikanın mevcut enerji kullanımının analizi yapılır ve doğalgazla ne kadar enerji ihtiyacı karşılanabileceği belirlenir.

 2. Maliyet-etkililik analizi: Doğalgaz dönüşümünün maliyetleri ve etkililiği değerlendirilir ve karar verilir.

 3. Doğalgaz altyapısının yapılması: Eğer fabrika doğalgaz altyapısına sahip değilse, altyapının yapılması gerekebilir. Bu işlem, doğalgaz boru hatlarının yerleştirilmesi veya doğalgaz depolama tesislerinin inşa edilmesi gibi işlemleri içerebilir.

 4. Makine ve ekipmanların değiştirilmesi: Fabrikada kullanılan makine ve ekipmanların doğalgaz ile çalışabilecek şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

 5. Eğitim ve uygulama: Çalışanların doğalgaz ile çalışan makine ve ekipmanları kullanmaları için eğitim verilir ve uygulama yapılır.

 6. Devreye alma ve izleme: Doğalgaz dönüşümü tamamlandıktan sonra, sistem devreye alınır ve etkililiği izlenir.

*Endüstriyel doğalgaza dönüşüm işlemleri, fabrikanın büyüklüğü, enerji ihtiyacı, mevcut yakıt kullanımı ve diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir. Örneğin: büyük bir fabrikada, doğalgaz hattının kurulumu ve ekipmanların kurulumu daha büyük ölçekli ve maliyetli olabilirken, küçük bir fabrikada daha küçük ölçekli ve maliyetli olabilir. Ayrıca, fabrikanın bulunduğu bölgenin doğalgaz mevcutluğu veya yokluğu da işlemleri etkileyebilir. Bu nedenle, fabrikaların doğalgaza dönüşüm işlemleri her bir fabrikanın özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Şehir Şebekelerine Atık Arıtma Tesisi Kurulumları

 1. Planlama ve ön inceleme: Atık arıtma tesisi kurulacak bölgenin planlaması yapılır ve ön inceleme yapılır. Bu işlem, tesisin boyutları, kapasitesi, yerleşim yeri, yerel çevre ve diğer faktörlerin değerlendirilmesini içerebilir.

 2. Proje hazırlığı: Atık arıtma tesisi için proje hazırlanır. Proje, tesisin tasarımı, maliyeti, yapım süresi ve diğer detayların belirlenmesini içerebilir.

 3. Finansman ve yatırım: Atık arıtma tesisi için finansman ve yatırım sağlanır. Bu işlem, yerel yönetimler, özel sektör veya kamu-özel işbirliği gibi farklı yollarla gerçekleşebilir.

 4. Yapım: Atık arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilir. Bu işlem, temel atma, inşaat, elektrik, mekanik ve diğer işlemleri içerebilir.

 5. İşletme ve bakım: Atık arıtma tesisi tamamlandıktan sonra, işletme ve bakım işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlem, atıkların toplanması, arıtması, geri dönüştürülmesi veya depolanması gibi işlemleri içerebilir.

 6. İzleme ve denetim: Atık arıtma tesisi işletme ve bakım işlemleri sürdürülürken, tesisin etkililiği izlenir ve denetlenir.

*Atık arıtma tesisi kurulumları, tesisin türüne, büyüklüğüne, kapasitesine ve çevre koşullarına göre değişebilir. Örneğin: bir kentsel atık arıtma tesisi ile bir endüstriyel atık arıtma tesisi arasında farklılıklar olabilir. Aynı şekilde, bir arıtma tesisi için kullanılan arıtma yöntemi de değişebilir (örneğin, biyolojik arıtma veya kimyasal arıtma). Bu nedenle, kurulum işlemleri de farklılık gösterebilir.Ayrıca, atık arıtma tesisi kurulumunda yasal ve yönetmeliklerin de dikkate alınması gerekir.

Paslanmaz Çelik Pompa Binaları ve Ünitelerinin Kurulumları İle Devreye Alınması

 1. Planlama ve ön inceleme: Pompa binalarının ve ünitelerinin kurulacağı bölgenin planlaması yapılır ve ön inceleme yapılır. Bu işlem, binaların ve ünitelerin boyutları, kapasitesi, yerleşim yeri, yerel çevre ve diğer faktörlerin değerlendirilmesini içerebilir.

 2. Proje hazırlığı: Pompa binaları ve üniteler için proje hazırlanır. Proje, binaların ve ünitelerin tasarımı, maliyeti, yapım süresi ve diğer detayların belirlenmesini içerebilir.

 3. Finansman ve yatırım: Pompa binaları ve üniteler için finansman ve yatırım sağlanır. Bu işlem, yerel yönetimler, özel sektör veya kamu-özel işbirliği gibi farklı yollarla gerçekleşebilir.

 4. Yapım: Pompa binaları ve üniteler yapımı gerçekleştirilir. Bu işlem, temel atma, inşaat, elektrik, mekanik ve diğer işlemleri içerebilir.

 5. Pompaların ve ünitelerin montajı: Pompalar ve üniteler, binalar içine yerleştirilir ve montajı yapılır.

 6. Test edilme ve ayarlama: Pompalar ve üniteler test edilir ve gerekli ayarlar yapılır.

 7. Devreye alma: Pompalar ve üniteler devreye alınır ve denetlenir.

 8. İşletme ve bakım: Pompalar ve üniteler tamamlandıktan sonra, işletme ve bakım işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlem, pompaların ve ünitelerin çalışmasının denetlenmesi, bakımın yapılması, arızaların çözülmesi gibi işlemleri içerebilir.

*Kurulum ve devreye alma işlemleri her tesisin ihtiyacına ve amacına göre farklılık gösterebilir. Örneğin: bir tesisin ihtiyacı doğrudan pompalama değil de, su arıtma işlemi olabilir. Bu nedenle, sistemlerin kurulumu ve devreye alınması ihtiyaca uygun olarak yapılmalıdır.

Endüstriyel Tesislerin LNG'ye ve LPG'ye Dönüşüm İşlemleri

 1. Planlama ve ön inceleme: Tesisin mevcut enerji kaynaklarının analizi yapılır ve LNG veya LPG kullanımına uygunluğu değerlendirilir. Ayrıca, LNG veya LPG kullanımının tesisin çevresel etkileri, maliyetleri ve performansı üzerindeki etkisi incelenir.

 2. Proje hazırlığı: LNG veya LPG kullanımına uygun hale getirmek için proje hazırlanır. Proje, tesisin mevcut sistemlerinin modifiye edilmesi, yeni ekipmanların eklenmesi, yerleşim yerinin belirlenmesi ve diğer detayların belirlenmesini içerebilir.

 3. Finansman ve yatırım: LNG veya LPG dönüşümü için gerekli finansman ve yatırım sağlanır. Bu işlem, yerel yönetimler, özel sektör veya kamu-özel işbirliği gibi farklı yollarla gerçekleşebilir.

 4. Yapım: LNG veya LPG kullanımına uygun hale getirmek için yapım gerçekleştirilir. Bu işlem, mevcut sistemlerin modifiye edilmesi, yeni ekipmanların yerleştirilmesi, gaz alma, depolama, dağıtım ve diğer sistemlerin kurulmasını içerebilir.

 5. Test edilme ve ayarlama: LNG veya LPG sistemleri test edilir ve gerekli ayarlar yapılır. Bu işlem, sistemlerin çalışmasının, gazın kalitesinin, gaz basıncının, sıcaklığın ve diğer parametrelerinin denetlenmesini içerebilir. Testler, sistemlerin çalışmasının denetlenmesi ve gerekli ayarların yapılması için yapılır.

 6. Devreye alma: LNG veya LPG sistemleri devreye alınır ve denetlenir. Bu işlem, sistemlerin çalışmasının denetlenmesi, gazın kalitesinin, gaz basıncının, sıcaklığın ve diğer parametrelerinin denetlenmesini içerebilir. Devreye alma işlemi, sistemlerin çalışmasının denetlenmesi ve gerekli ayarların yapılması için yapılır.

 7. İşletme ve bakım: LNG veya LPG sistemleri tamamlandıktan sonra, işletme ve bakım işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlem, sistemlerin çalışmasının denetlenmesi, bakımın yapılması, arızaların çözülmesi gibi işlemleri içerebilir. İşletme ve bakım işlemleri, sistemlerin çalışmasının denetlenmesi ve gerekli ayarların yapılması için yapılır.

*LNG veya LPG dönüşüm işlemleri, tesisin özelliklerine, ölçeğine ve amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin: bazı tesislerde sadece enerji kaynağı değiştirilirken, diğerlerinde tüm enerji sistemi yeniden yapılandırılabilir. Ayrıca, bazı tesislerde LNG veya LPG kullanılırken, diğerlerinde sadece birisi kullanılabilir. Bu nedenle, her tesisin ihtiyacına ve amacına göre özel olarak tasarlanmış bir dönüşüm işlemi gerçekleştirilmelidir.

Endüstriyel Isıtma Sistemlerinin İmalat Montaj ve Devreye Alma işlemleri

 1. Proje hazırlık aşaması: İşletmenin ihtiyaçları ve amaçları belirlenir. Bu, sistemin boyutlarını, tasarımını ve maliyetlerini etkileyebilir.

 2. İmalat: Sistemin bileşenleri ve parçaları üretilir. Bu, pompalar, valfler, borular, radyatörler, brülörler ve diğer ekipmanlar içerebilir.

 3. Montaj: Sistemin bileşenleri ve parçaları yerine monte edilir. Bu, sistemin çalışma şeklini ve performansını etkileyebilir.

 4. Sistem denetimi: Sistemin çalışma şeklini ve performansını kontrol etmek için denetim yapılır. Bu, sistemin doğru bir şekilde montaj edildiğini ve çalıştığını garanti etmek için önemlidir.

 5. Devreye alma: Sistem denetiminden geçtikten sonra sistem devreye alınır ve çalıştırılır. Bu, sistemin doğru bir şekilde çalıştığını ve ihtiyaçları karşıladığını garanti etmek için önemlidir.

 6. Bakım ve onarım: Sistem devreye alındıktan sonra, periyodik bakım ve onarım işlemleri yapılır. Bu, sistemin uzun vadeli performansını koruyacak ve arızaları önleyecektir.

*Endüstriyel ısıtma sistemlerinin imalat, montaj ve devreye alma işlemleri, sistemin türüne, ölçeğine ve amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin: bazı sistemler sadece bir bölgede kullanılırken, diğerleri tüm tesisi ısıtmak için kullanılabilir. Ayrıca, bazı sistemler sadece gaz kullanırken, diğerleri elektrik veya diğer enerji kaynaklarını da kullanabilir. Bu nedenle, her tesisin ihtiyacına ve amacına göre özel olarak tasarlanmış bir sistem gerçekleştirilmelidir.

Ekosisteminizle Bütünleşiyoruz

Şirketimiz, sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu ve çevre kirliliğini azaltan çalışmalar yapmaktadır. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğal kaynakları koruma konusunda yaptığımız yatırımlar ile çevre dostu bir şirket olarak hizmet vermekteyiz.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz de çevre dostu özelliklere sahiptir. Örneğin, imal ettiğimiz ürünler geri dönüşüm malzemelerinden yapılmıştır ve üretim sürecinde kullandığımız enerji de yenilenebilir kaynaklardan temin edilmektedir. Ayrıca, atık yönetim sistemlerimiz sayesinde üretim sürecinde oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamaktayız.

Müşterilerimize katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizimle birlikte çevre dostu bir gelecek inşa edebiliriz. Ekosisteminizle bütünleşiyoruz ve sizinle birlikte sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

bottom of page